Herstedlund skole

I efteråret 2018 er der blevet etableret ny udebelysning omkring Herstedlund skole. Den nye belysning i området har skabt ensartethed og tryghed i området.


På Herstedlund skole er belysningen blevet opdateret på de herunder markerede områder. Belysningen i tunellen bliver moderniseret i løbet af 2019 i et sideløbende projektet. Den nye Albertslund lygte er opsat på parkering- og sti arealerne, og ved cykelparkeringen ved skolen opsættes pullert belysning som passer til omgivelserne. 

Det færdige projekt er brugt af Dansk Center For Lys som eksempel for god udendørs belysning.
Klik her for at se filmen!