Trippendalsstien & omkring Herstedøster skole

Albertslund kommune etablerer ny udebelysning på Trippendalsstien og omkring Herstedøster skole.


Anlægsarbejdet for projektet forløber frem til november. Nederst på denne side kan du følge fremgangen for projektet.


Billedet viser strækningen hvor den nye udebelysning etableres 

Fremgang for projektet:

04-09-2018: Arbejdet med sætning af nye master er påbegyndt.

15-09-2018: Afholdelse af præaflevering på første deletape


Billedet viser første test af den nye belysning på første del af Trippendalsstien.

24-09-2018: Opsætningen af master på stiforløbet fra Herstedøsterskole og ned mod Elmehusene er i fuld gang.


Billedet viser de netop opsatte master med tilhørende armaturer.

16-10-2018: Lamper ved trappenedgange er opsat


Billedet viser de nye lamper opsat ved tilstødende trapper langs med stien.

25-10-2018: Dele af det nye belysningsanlæg ved og omkring Herstedøster skole idriftstsættes.

 
Billedet viser første test af det ved Herstedøster skole.