Ny gadebelysning i området ved Herstedvester

Kommunen etablerer ny udebelysning i området ved Herstedvester. Her på siden findes nyttig information vedrørende projektet og dets fremdrift.


I området ved Herstedvester etablerer kommunen ny udebelysning. Det samlede projekt på næsten 300 nye gadelamper forventes færdig senest 1. maj 2019. Projektet fungerer som et såkaldt "bufferprojekt" hvilket vil sige at entreprenøren kan tilgå projektet når der er ressourcer til overs fra andre belysningsprojekter her i Albertslund kommune.

Den nye udebelysning bliver etableret som anvist på billedet herunder:

Billedet viser på hvilke strækninger den nye udebelysning etableres, hver prik symboliserer en ny gadelampe.

Projektet bliver inddelt i del-etaper, en inddeling som er vist på billedet herunder, bemærk det er kun de første deletaper som er inddelt på nuværende tidspunkt.

Billedet viser etape-inddelingen for projektet, alle del-etaper er endnu ikke inddelt. 

Sidste nyt vedrørende projektet:

Uge 6: Der vil være 10 mand på projektet i denne uge for færdiggørelse af del 1. Træmaster ved institutionen "Ved vejen" fjernes lørdag. Der afholdes vejsyn på del 3 som dermed er klar til opstart så snart del 1 er afleveret.