Ny belysning før, efter og i Tunnellen ved Herstedlund skole

Albertslund kommune er netop nu ved at moderniserer belysningen før, efter og i tunnelen ved Herstedlund skole. Den nye belysning har til formål at øge trafiksikkerhed, fremkommeliged og trygheden i området. Derudover udskiftes de gamle el installationer som blandt andet forsyner Nyvej og Holsbjergvej.


Formålet med den nye belysning:

Den nye belysning har til formål via lys, at skabe højere sikkerhed og tryghed i og omkring tunellen. Den visuelle sigtbarhed igennem tunnelen er i høj grad udfordret pga. længden på tunellen og det knæk som er midt for. Dette medfører dårlige forhold mellem lys og mørke, forhold som er værst ved høj sol i dagtimerne. Samtidig ligger tunellen under terræn, hvilket gør at gennemkørende cykelister kører igennem med høj hastighed som skaber farlige situationer. Billederne herunder illustrerer hvor mørkt der faktisk er i tunellen i dagtimerne, endda på en overskyet dag.


"Billede taget af Victor Suenson, Exlumi Consulting"

 


"Billede taget af Victor Suenson, Exlumi Consulting"

 

Belysningskonceptet i tunnellen

Den nye belysning tager udgangspunkt i den eksisterende loftkonstruktion. Der laves tre store lysfelter som har til formål at skabe simuleret dagslys og udligne kontrasterne mellem lys og mørke. Imellem lysfelterne opsættes en lysskinne der anvender det reflekterende loft til at skabe lysfordelingen. Billedet herunder viser princippet:


"Billede lavet af Victor Suenson, Exlumi Consulting"

Belysningen vil blive styret efter dagslyset således der i solrige dagtimer er mest lys, hvorimod der i aften og nattetimerne er mindst. På den måde forbedres forholdene mellem lys og mørke året rundt og efter lysforholdende. Billedet herunder illustrerer princippet.  


"Billede lavet af Victor Suenson, Exlumi Consulting"

 

Belysningskonceptet omkring tunellen:

Belysningen før og efter tunellen samt på nedgående trapper bliver også udskiftet. På nuværende tidspunkt tændes dele af gadelyset på Nyvej, Herstedlund skole og Holsbjergstien fra en tavle placeret i tunellen. Hele denne installation udskiftes grundet den dårlige beskaffenhed, samt lovgrav i forhold til målere. Billederne herunder viser belysningen omkring tunellen:

 

 

Fremgang for projektet:

Uge 15: Der er ingen folk på projektet denne uge.